OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane "MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO POŁOŻONEGO NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W WĄGROWCU"

Modernizacja boiska sportowego położonego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowiec

1. SIWZ - pobierz

a) załącznik nr 9 do SIWZ

Dokumentacja techniczna - projekt boiska

- Projekt bosika część 1 - pobierz

- Projekt boiska część 2 - pobierz

- projekt boiska część 3 - pobierz

- Informacja do planu BIOZ - pobierz

- dokumnatcja projektowa - boisko rzut - pobierz

- dokumentacja projektowa - piłkochwyt - pobierz

- dokumentacka projektowa - kosz do koszykówkki - pobierz

- dokumentacja projektowa - bramka do piłki ręcznej - pobierz

- dokumentacja projektowa - boisko wielofunkcyjne przekrój - pobierz

- dokumentacja projektowa- zagospodarowanie terenu - pobierz

- dokumentacja projektowa - wymiarowanie terenu - pobierz

b) załącznik nr 10 do SIWZ - projekt odwodnienia

- przekrój odwodnienie - pobierz

c) załącznik nr 11 do SIWZ - projekt oświetlenia

- informacja BIOZ - pobierz

- opis techniczny instalacji elektrycznej - pobierz

- kosztorys uproszczony - pobierz

- rys. nr 1 instalacja oświetlenia - pobierz

- rys. nr 2 instalacja oświetlenia  - pobierz

- rys. nr 3 schemat uziemienia - pobierz

d) załącznik nr 12 do SIWZ

Przedmiary robót

- boisko - pobierz

- oświetlenie- pobierz

- kosztorys ofertowy - boisko - pobierz

e) załącznik nr 13 do SIWZ

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót

- ogólna - pobierz

- specyfikacja odwodnienie - pobierz

- prace rozbiórkowe - pobierz

- ogrodzenie - pobierz

- zieleń - pobierz

- roboty ziemne - pobierz

- boisko wielofunkcyjne - pobierz

- nawierzchnie - pobierz

- oświetlenie - pobierz

2. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

3. Zapytania i odpowiedzi do SIWAZ - pobierz

Kalendarium wydarzeń

Brak wydarzeń

Baner GadżetyBaner PCK Wągrowiec