Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu o zamówienie publiczne 405504-2014, prowadzonego w trybie:

PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO, którego przedmiotem jest :

Dostawa wraz z rozładunkiem artykułów żywnościowych (mięsa, drobiu i wędlin, jaj, nabiału i produktów mleczarskich , produktów spożywczych, pieczywa, napoi, ryb, lodów, warzyw i owoców oraz mrożonek) do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.”.

grupa 1. - świeże mięso– CPV- 15.11.00.00-2

grupa 2. - świeże mięso drobiowe - CPV- 15.11.20.00-6

grupa 3. – konserwy i przetwory z mięsa –CPV- 15131000-5

grupa 4 – jaja- CPV - 03.14.25.00-3

grupa 5 – nabiał i produkty mleczarskie - CPV- 15.50.00.00-3

grupa 6 – Różne produkty spożywcze – CPV- 15.80.00-6

grupa 7 – pieczywo i wyroby piekarskie i ciastkarskie CPV- 15.81.00.00-9

grupa 8 - napoje CPV- 15.98.00.00-1

grupa 9 – ryby – 03.31.10.00-2

grupa 10 – lody - CPV – 15.55.51.00-4

grupa 11 – warzywa i owoce – CPV – 03.22.00.00-9

grupa 12 – mrożonki( warzywa) – CPV – 15.33.11.70-9

Grupa 13. Ryby Świeże- CPV 03.31.10.00-2

grupa 14. – Wyroby Ciastkarskie CPV 15.81.21.00.-4

Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 59 ,62- 100 Wągrowiec, tel.: (067) 26 22 481, faks : 26 22 481 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

GRUPA 1:

Wybrany wykonawca: Centrum Mięsne Drobimax II Sp. z o.o. Sp. komandytowa Oddział 64-920 Piła, ul. Wawelska 104

Uzyskana ilość punktów : 100 pkt.

kryterium (cena) - 100,00 pkt.

punktacja łączna - 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta (z najniższą ceną) spośród nie podlegających odrzuceniu, o najwyższej liczbie punktów w jedynym kryterium cena.

GRUPA 2 :

Wybrany wykonawca: Centrum Mięsne Drobimax II Sp. z o.o. Sp. komandytowa Oddział 64-920 Piła, ul. Wawelska 104

Uzyskana ilość punktów : 100 pkt.

kryterium (cena) - 100,00 pkt.

punktacja łączna - 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta (z najniższą ceną) spośród nie podlegających odrzuceniu, o najwyższej liczbie punktów w jedynym kryterium cena.

GRUPA 3:

Wybrany wykonawca: Centrum Mięsne Drobimax II Sp. z o.o. Sp. komandytowa Oddział 64-920 Piła, ul. Wawelska 10

Uzyskana ilość punktów :

kryterium (cena) -100,00 pkt.

punktacja łączna - 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta (z najniższą ceną) spośród nie podlegających odrzuceniu, o najwyższej liczbie punktów w jedynym kryterium cena.

GRUPA 4:

Wybrany wykonawca: Hurtownia Kolonko Spółka Cywilna Anna i Radosław Kolonko 62-100 Wągrowiec, ul. Grunwaldzka 30

Uzyskana ilość punktów :

kryterium (cena) -100,00 pkt.

punktacja łączna - 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta (z najniższą ceną) spośród nie podlegających odrzuceniu, o najwyższej liczbie punktów w jedynym kryterium cena

GRUPA 5:

Wybrany wykonawca: Hurtownia Kolonko Spółka Cywilna Anna i Radosław Kolonko 62-100 Wągrowiec, ul. Grunwaldzka 30

Uzyskana ilość punktów :

kryterium (cena) -100,00 pkt.

punktacja łączna - 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta (z najniższą ceną) spośród nie podlegających odrzuceniu, o najwyższej liczbie punktów w jedynym kryterium cena

GRUPA 6:

Wybrany wykonawca: Hurtownia Kolonko Spółka Cywilna Anna i Radosław Kolonko 62-100 Wągrowiec, ul. Grunwaldzka 30

Uzyskana ilość punktów :

kryterium (cena) -100,00 pkt.

punktacja łączna - 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta (z najniższą ceną) spośród nie podlegających odrzuceniu, o najwyższej liczbie punktów w jedynym kryterium cena

GRUPA 7:

Wybrany wykonawca: Zakład Produkcyjno Handlowy Piekarnia Cukiernia EMKA Krzysztof Migasiewicz, 62-085 Skoki, ul. Łąkowa 1

Uzyskana ilość punktów :

kryterium (cena) -100,00 pkt.

punktacja łączna - 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta (z najniższą ceną) spośród nie podlegających odrzuceniu, o najwyższej liczbie punktów w jedynym kryterium cena

GRUPA 8:

Wybrany wykonawca: Hurtownia Kolonko Spółka Cywilna Anna i Radosław Kolonko 62-100 Wągrowiec, ul. Grunwaldzka 30

Uzyskana ilość punktów :

kryterium (cena) -100,00 pkt.

punktacja łączna - 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta (z najniższą ceną) spośród nie podlegających odrzuceniu, o najwyższej liczbie punktów w jedynym kryterium cena

GRUPA 9:

Wybrany wykonawca: P.H.U EWART Janusz Bień 62-100 Wągrowiec, ul. Grunwaldzka 30

Uzyskana ilość punktów :

kryterium (cena) -100,00 pkt.

punktacja łączna - 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta (z najniższą ceną) spośród nie podlegających odrzuceniu, o najwyższej liczbie punktów w jedynym kryterium cena

GRUPA 10:

Wybrany wykonawca: Nordis Chłodnice Polskie Spółka z o.o. , ul. Zimna 1A, 65-707 Zielona Góra

Uzyskana ilość punktów :

kryterium (cena) -100,00 pkt.

punktacja łączna - 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta (z najniższą ceną) spośród nie podlegających odrzuceniu, o najwyższej liczbie punktów w jedynym kryterium cena

GRUPA 11:

Nie wpłynęła żadna oferta

GRUPA 12:

Wybrany wykonawca: P.H.U EWART Janusz Bień 62-100 Wągrowiec, ul. Grunwaldzka 30

Uzyskana ilość punktów :

kryterium (cena) -100,00 pkt.

punktacja łączna - 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta (z najniższą ceną) spośród nie podlegających odrzuceniu, o najwyższej liczbie punktów w jedynym kryterium cena

GRUPA 13:

Nie wpłynęła żadna oferta

GRUPA 14:

Zakład Cukiernictwo Produkcja i Usługi Radosław Łochowicz, 62-100 Wągrowiec, ul. Miłoszowskiego 26

Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły, poza najkorzystniejszą, następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Numer grupy

Liczba pkt

w kryterium
CENA

Razem

Chłodex Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp.J.

Ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno

1

93,73 pkt.

Sklep Mięsno –Spożywczy Halina Przybylska

Ul. Średnia 30B, 62-100 Wągrowiec

1

92,93 pkt.

Sklep Mięsno –Spożywczy Halina Przybylska

Ul. Średnia 30B, 62-100 Wągrowiec

2

91,26 %

Chłodex Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp.J.

Ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno

2

83,25%

Sklep Mięsno –Spożywczy Halina Przybylska

Ul. Średnia 30B, 62-100 Wągrowiec

3

89,13 %

Chłodex Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp.J.

Ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno

3

94,96%

Usługi Handlowo-Marketingowe Jarosław Majer

81-462 Gdynia, ul. Powstania Śląskiego 29

4

97,44 %

Piekarnia – Magdziarz

62-100 Wągrowiec, Ks. Wujka 2

7

82,54 %

PPH ROKA Zbigniew Kaczmarek, 89-240 Kcynia, ul. Rynek 10

9

90,38 %

Nordis Chłodnice Polskie Spółka z o.o. , ul. Zimna 1A, 65-707 Zielona Góra

9

84,07 %

P.H.U EWART Janusz Bień 62-100 Wągrowiec, ul. Grunwaldzka 30

10

38,72 %

Nordis Chłodnice Polskie Spółka z o.o. , ul. Zimna 1A, 65-707 Zielona Góra

12

98,90%

PPH ROKA Zbigniew Kaczmarek, 89-240 Kcynia, ul. Rynek 10

12

92,13 %

Zakład Produkcyjno Handlowy Piekarnia Cukiernia EMKA Krzysztof Migasiewicz, 62-085 Skoki, ul. Łąkowa 1

14

78,87 %

Data wysłania do wykonawców informacji o wyborze oferty: 29/12/2014

Prosimy o podpisanie umowy do dnia 07.01.2014

Pobierz:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kalendarium wydarzeń

Brak wydarzeń

Baner GadżetyBaner PCK Wągrowiec